Плектрум на англиски

Превод: плектрум, Речник: македонски » англиски

Јазик од кој сакате да преведувате:
македонски
Јазик на кој сакате да преведувате:
англиски
Преводи:
pick, plektrum
Плектрум на англиски
Поврзани зборови
Други јазици

Поврзани зборови: плектрум

плектрум речник на јазици англиски, плектрум на англиски

Преводи

  • планина на англиски - mount, mountain, Planina, Mountains, a mountain
  • пластика на англиски - plastic, calisthenics, grace, plastic arts, expression
  • плодот на англиски - fruit, fetus, baby, the fruit, fetal
  • плутата на англиски - cork, Pluto, Seek, floating, plutos
Зборови по случаен избор
Плектрум на англиски - Речник: македонски » англиски
Преводи: pick, plektrum