Rým на македонски

Превод: rým, Речник: чешки » македонски

стих
rým на македонски

Дополнителни преводи: rým

рима, римата, рими, искажам, римувам

Поврзани зборови

Преводи

rýha на македонски - бразда, бразди, со бразди, флејта
rýhovat на македонски - смачкан, зголемените, подвиткано, зголемен, зголемува
rýma на македонски - ладно, ладна, студено, студ, студена
rýmovat на македонски - рима, римата, рими, искажам, римувам, стих

Зборови по случаен избор

Зборови по случаен избор (македонски/англиски)


Rým на македонски - Речник: чешки » македонски
Преводи: стих, рима, римата, рими, искажам, римувам