Солзата на англиски

Превод: солзата, Речник: македонски » англиски

teardrop, tear
солзата на англиски

Дополнителни преводи: солзата

tear, tears, the tear, the tears, your tear

Поврзани зборови

Други јазици

Преводи

квиз на англиски - quiz, a quiz, the quiz, kviz
сокот на англиски - falcon, soko, sokol, juice, sokoto
сокровиштето на англиски - treasure, the treasure
соли на англиски - salts, salt, salts thereof, thereof, addition salts
сомневањето на англиски - suspicion, doubt, the suspicion, suspicions, doubts, dubiety, incertitude

Зборови по случаен избор

Зборови по случаен избор (македонски/англиски)


Солзата на англиски - Речник: македонски » англиски
Преводи: teardrop, tear, tear, tears, the tear, the tears, your tear