Είδος στα αγγλικά

Μετάφραση: είδος, Λεξικό: ελληνικά » αγγλικά

type, species, kind, sort
είδος στα αγγλικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

kind, species, sort, genre, article

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Συνώνυμα & Μεταφράσεις

kind
 • είδος
 • γένος
 • κατηγορία
 • ποικιλία
 • φιλόφρων

species
 • είδος
 • γένος

sort
 • είδος

item
 • είδος
 • είδος κονδύλιον
 • χωριστό πράγμα
 • σημείωμα

article
 • άρθρο
 • αντικείμενο
 • είδος
 • πράγμα

genre
 • είδος
 • ύφος
 • ζωγραφική καθημερινής
 • στυλ

brand
 • μάρκα
 • πυρσός
 • δαυλός
 • στίγμα
 • είδος

character
 • χαρακτήρας
 • γράμμα
 • είδος
 • ήρωας μυθιστορήματος
 • προσωπικότητα
 • φήμη

commodity
 • εμπόρευμα
 • κάτι χρήσιμον
 • προϊόν
 • είδος
 • ευκολία

line
 • γραμμή
 • σειρά
 • αράδα
 • στίχος
 • είδος
 • σχοινί

variety
 • ποικιλία
 • είδος

ware
 • εμπόρευμα
 • προϊόντα
 • είδος

specimen
 • δείγμα
 • υπόδειγμα
 • είδος

Σχετικές λέξεις

είδος λεξικό γλώσσας αγγλικά, είδος πυροσβεστήρα με βάση το υλικό που περιέχει, είδος ζαρκαδιού, είδος εμπράγματου δικαιώματος, είδος εμπράγματου δικαιώματος 2, είδος μουσικής, είδος στα αγγλικά

Μεταφράσεις

είδα στα αγγλικά - i saw, saw, i watched, seen, i saw it
είδη στα αγγλικά - items, species, types, kinds, articles
είδωλο στα αγγλικά - idol, reflection, image, image of, mirror
είκοσι στα αγγλικά - twenty
συμπίπτω στα αγγλικά - concur, coincide, overlap

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Είδος στα αγγλικά - Λεξικό: ελληνικά » αγγλικά
Μεταφράσεις: type, species, kind, sort, kind, species, sort, genre, article