Μετρώ στα ισλανδικά

Μετάφραση: μετρώ, Λεξικό: ελληνικά » ισλανδικά

telja
μετρώ στα ισλανδικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

telja, treyst, teljast, að telja, telur

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

μετρώ λεξικό γλώσσας ισλανδικά, μετρώ επιφάνειες, μετρώ το βάρος, μετρώ την αξία με χρήματα, μετρώ το βάρος β δημοτικού, μετράω τον χρόνο, μετρώ στα ισλανδικά

Μεταφράσεις

εκών στα ισλανδικά - willy, gjarna
μετριόφρονας στα ισλανδικά - veikburða, unassuming, yfirlætislaus, lágreistur
μετριόφρων στα ισλανδικά - hóflega, lítil, hófleg, hóflegri, takmarkaður
μηδέν στα ισλανδικά - núll, engin, núlli
μηνίγγι στα ισλανδικά - heilahimnu, hof, gagnauga

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Μετρώ στα ισλανδικά - Λεξικό: ελληνικά » ισλανδικά
Μεταφράσεις: telja, telja, treyst, teljast, að telja, telur