Ременот на англиски

Превод: ременот, Речник: македонски » англиски

belt
ременот на англиски

Дополнителни преводи: ременот

belt, belts, strap, the belt

Поврзани зборови

Други јазици

Преводи

мострата на англиски - sample, the sample, specimen, the specimen, a sample
растенија на англиски - plants, plant, crops, of plants, the plants, flora
река на англиски - river, the river, reka, a river, danube
ренесанса на англиски - renaissance, the renaissance, a renaissance, renascence
република на англиски - republic, republic of, the republic, the republic of, czech, commonwealth, democracy

Зборови по случаен избор

Зборови по случаен избор (македонски/англиски)


Ременот на англиски - Речник: македонски » англиски
Преводи: belt, belt, belts, strap, the belt