Πυρκαγιά στα αγγλικά

Μετάφραση: πυρκαγιά, Λεξικό: ελληνικά » αγγλικά

conflagration, fire
πυρκαγιά στα αγγλικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

fire, conflagration, a fire, of fire, fires

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Συνώνυμα & Μεταφράσεις

fire
  • φωτιά
  • πυρκαγιά
  • πυρ
  • πυρκαϊά

conflagration
  • πυρκαγιά
  • μεγάλη πυρκαγιά
  • πυρκαϊά

Μεταφράσεις

πυρετώδης στα αγγλικά - hectic, feverish, febrile, feverishness
πυρηνικός στα αγγλικά - nuclear, nuclear power
πυροβολικό στα αγγλικά - artillery, ordnance
πυροβολισμός στα αγγλικά - shot, gunfire, gunshot, discharge, shooting
σύσπαση στα αγγλικά - contraction, contortion, twitch, contracture, twitching, cramp

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Πυρκαγιά στα αγγλικά - Λεξικό: ελληνικά » αγγλικά
Μεταφράσεις: conflagration, fire, fire, conflagration, a fire, of fire, fires