Костенот на англиски

Превод: костенот, Речник: македонски » англиски

chestnut
костенот на англиски

Дополнителни преводи: костенот

chestnut, horse chestnut, the chestnut, the horse chestnut

Поврзани зборови

Други јазици

Преводи

ден на англиски - day, den, per day, the day
корал на англиски - coral, koral, of coral, the coral
коска на англиски - bone, coast, kosko, bones, the bone
котвата на англиски - anchor, armature, the anchor, dock, an anchor
кошарка на англиски - basketball, playpen, cot, crib, cots

Зборови по случаен избор

Зборови по случаен избор (македонски/англиски)


Костенот на англиски - Речник: македонски » англиски
Преводи: chestnut, chestnut, horse chestnut, the chestnut, the horse chestnut