Diamond на македонски

Превод: diamond, Речник: англиски » македонски

Јазик од кој сакате да преведувате:
англиски
Јазик на кој сакате да преведувате:
македонски
Преводи:
дијамант
Diamond на македонски
Поврзани зборови

Преводи

  • accident-prone на македонски - несреќа склони
Зборови по случаен избор
Diamond на македонски - Речник: англиски » македонски
Преводи: дијамант