Χλευάζω στα αγγλικά

Μετάφραση: χλευάζω, Λεξικό: ελληνικά » αγγλικά

sneer, mock
χλευάζω στα αγγλικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

gibe, taunt, pish, gird, jeer

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Συνώνυμα & Μεταφράσεις

taunt
 • χλευάζω
 • υβρίζω

deride
 • ειρωνεύομαι
 • χλευάζω
 • περιγελώ

scoff
 • σκώπτω
 • χλευάζω
 • εμπαίζω

jeer
 • γιουχαΐζω
 • χλευάζω
 • περιγελώ

sneer
 • εμπαίζω
 • χλευάζω
 • σαρκάζω

fleer
 • χλευάζω

flout
 • χλευάζω
 • εμπαιγμός
 • αψηφώ

gibe
 • χλευάζω
 • σαρκάζω

gird
 • ζώνομαι
 • ζώνω
 • χλευάζω
 • περιβάλλω

pish
 • αηδιάζω
 • χλευάζω

rail
 • κιγκλιδώ
 • υβρίζω
 • χλευάζω

Σχετικές λέξεις

χλευάζω λεξικό γλώσσας αγγλικά, χλευάζω συνώνυμα, χλευάζω ετυμολογια, χλευάζω στα αγγλικά

Μεταφράσεις

προσγειώνω στα αγγλικά - deplane, touch down, alight, put down, lands, land
χιτώνας στα αγγλικά - tunic, camisole, caftan, cassock, gaberdine, robe
χιόνι στα αγγλικά - snow, the snow
χλευασμός στα αγγλικά - taunt, derision, jeer, scoff, mockery, sneer
χλευαστικός στα αγγλικά - derisive, contumelious, scornful, snide

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Χλευάζω στα αγγλικά - Λεξικό: ελληνικά » αγγλικά
Μεταφράσεις: sneer, mock, gibe, taunt, pish, gird, jeer