Наследникот на англиски

Превод: наследникот, Речник: македонски » англиски

inheritor, heir
наследникот на англиски

Дополнителни преводи: наследникот

successor, heir, the successor, a successor, the heir

Поврзани зборови

Други јазици

Преводи

идеологија на англиски - ideology, an ideology, the ideology, ideology of
население на англиски - population, people, populations, a population, the population
насилството на англиски - violence, the violence, oppression, force
натал на англиски - natal, the natal, of natal
наука на англиски - science, learning, knowledge, a science, scientific

Зборови по случаен избор

Зборови по случаен избор (македонски/англиски)


Наследникот на англиски - Речник: македонски » англиски
Преводи: inheritor, heir, successor, heir, the successor, a successor, the heir