Βιβλικός στα δανικά

Μετάφραση: βιβλικός, Λεξικό: ελληνικά » δανικά

bibelske, bibelsk, Biblical, Bibelens, Bibelen
βιβλικός στα δανικά

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

βιβλικός λεξικό γλώσσας δανικά, βιβλικός κύκλος, βιβλικός σύνδεσμος, βιβλικός γίγαντας, βιβλικός προφήτης, βιβλικός στα δανικά

Μεταφράσεις

απολυμαίνω στα δανικά - desinficere, desinficeres, desinfektion, at desinficere, desinficer
βιβλιάριο στα δανικά - hæfte, brochure, hæftet, pjece, booklet, bestille, bind, bog
βιβλιαράκι στα δανικά - hæfte, brochure, hæftet, pjece, booklet
βιβλιοδετώ στα δανικά - bogbinder, bogbinderen, bogbinderiet, bogbinderassistent, bogbinderi
βιβλιοθήκη στα δανικά - bibliotek, biblioteket

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Βιβλικός στα δανικά - Λεξικό: ελληνικά » δανικά
Μεταφράσεις: bibelske, bibelsk, Biblical, Bibelens, Bibelen