Βιβλικός στα εσθονικά

Μετάφραση: βιβλικός, Λεξικό: ελληνικά » εσθονικά

piibellik, piibli
βιβλικός στα εσθονικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

piibellik, Piibli, piibelliku, piibellikku, piibellikke

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

βιβλικός λεξικό γλώσσας εσθονικά, βιβλικός κύκλος, βιβλικός σύνδεσμος, βιβλικός γίγαντας, βιβλικός προφήτης, βιβλικός στα εσθονικά

Μεταφράσεις

βιβλιάριο στα εσθονικά - brošüür, voldik, brošüüri, vihik, vihiku, raamat, arveraamat, piibel, ...
βιβλιαράκι στα εσθονικά - brošüür, voldik, brošüüri, vihik, vihiku
βιβλιοδετώ στα εσθονικά - raamatuköitja, köitja, kirjansitoja, siduma, köitma
βιβλιοθήκη στα εσθονικά - raamatukogu, teegi, raamatukogust, teeki
διψασμένος στα εσθονικά - janune, janu, janused, on janu, janus

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Βιβλικός στα εσθονικά - Λεξικό: ελληνικά » εσθονικά
Μεταφράσεις: piibellik, piibli, piibellik, Piibli, piibelliku, piibellikku, piibellikke