Βρεγμένος στα δανικά

Μετάφραση: βρεγμένος, Λεξικό: ελληνικά » δανικά

fugt, våd
βρεγμένος στα δανικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

våd, våde, vådt, wet, fugtig

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

βρεγμένος λεξικό γλώσσας δανικά, βρεγμένοσ σκύλοσ, βρεγμένος ως το κόκκαλο, βρεγμένος ονειροκρίτης, βρεγμένος pronunciation, βρεγμένος στα δανικά

Μεταφράσεις

ασκητισμός στα δανικά - askese, askesen, asketisme, asketiske
βραχνός στα δανικά - hæs, støtte dem til deres, hæse, hæst
βραχύλογος στα δανικά - kortfattethed, koncis, kortfattet, koncise, knaphed
βρογχοκήλη στα δανικά - struma, strumaen, til struma, struma tilstræbes
βρομιά στα δανικά - snavs, skidt, smuds, snavset, dirt, dynd, stank, slam

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Βρεγμένος στα δανικά - Λεξικό: ελληνικά » δανικά
Μεταφράσεις: fugt, våd, våd, våde, vådt, wet, fugtig