Θεωρητικός στα σλαβομακεδονικά

Μετάφραση: θεωρητικός, Λεξικό: ελληνικά » σλαβομακεδονικά

апстракција
θεωρητικός στα σλαβομακεδονικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

теоретичар, теоретичарка, теоретичарот, теоретичари, теоретичар на

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

θεωρητικός λεξικό γλώσσας σλαβομακεδονικά, θεωρητικόσ αντίθετο, βίοσ θεωρητικόσ, θεωρητικός υπολογισμός και μοντελοποίηση θερμοχωρητικότητας και θερμικής αδράνειας σύγχρονου βιοκλιματικού κτιρίου, θεωρητικόσ πληθυσμόσ, θεωρητικός συνώνυμο, θεωρητικός στα σλαβομακεδονικά

Μεταφράσεις

αποδίδω στα σλαβομακεδονικά - атрибут, атрибутот, особина, на атрибутот, атрибути
θεωρία στα σλαβομακεδονικά - теорија, теоријата, теоријата на, теорија на, на теоријата, хипотеза
θεωρείο στα σλαβομακεδονικά - галерија, галеријата, галерија на, слики од екрани, gallery
θεωρώ στα σλαβομακεδονικά - сметаат, сметаат дека, се разгледа, разгледа, ги разгледа
θεϊκός στα σλαβομακεδονικά - божествена, божествено, божественото, божествената, божествен

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Θεωρητικός στα σλαβομακεδονικά - Λεξικό: ελληνικά » σλαβομακεδονικά
Μεταφράσεις: апстракција, теоретичар, теоретичарка, теоретичарот, теоретичари, теоретичар на