Хирургија на германски

Превод: хирургија, Речник: македонски » германски

praxis, operation, chirurgie
хирургија на германски

Дополнителни преводи: хирургија

Chirurgie, Operation, Surgery, der Operation

Поврзани зборови

Други јазици

Поврзани зборови: хирургија

хирургија речник на јазици германски, естетска хирургија, орална хирургија, максилофацијална хирургија, хирургија со нега, кардио хирургија, хирургија на германски

Преводи

заб на германски - zahn, zahnes, zahns
хидросфера на германски - hydrosphäre, hydro, hydro-, der hydrosphäre, hydrosphere
хипотеза на германски - hypothese, these, annahme, möglichkeit, theorie, spekulation, ...
хирургот на германски - chirurg, chirurgen, operateur, arzt, chirurgin
хлорофил на германски - chlorophyll, chlorophylls

Зборови по случаен избор

Зборови по случаен избор (македонски/англиски)


Хирургија на германски - Речник: македонски » германски
Преводи: praxis, operation, chirurgie, Chirurgie, Operation, Surgery, der Operation