Βλάπτω στα αγγλικά

Μετάφραση: βλάπτω, Λεξικό: ελληνικά » αγγλικά

mar, damage, harm
βλάπτω στα αγγλικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

hurt, harm, injure, vitiate, harming

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Συνώνυμα & Μεταφράσεις

hurt
 • χτυπώ
 • βλάπτω
 • πληγώνω
 • λυπώ
 • πονώ

harm
 • βλάπτω

damage
 • βλάπτω
 • ζημιώνω
 • ζημιώ

injure
 • βλάπτω
 • πληγώνω
 • τραυματίζω

vitiate
 • φθείρω
 • βλάπτω
 • χαλώ

Σχετικές λέξεις

βλάπτω λεξικό γλώσσας αγγλικά, βλάπτω αρχαια, βλαπτω συνώνυμο, βλάπτω αντώνυμο, ρήμα βλάπτω, βλάπτω αρχικοί χρόνοι, βλάπτω στα αγγλικά

Μεταφράσεις

ανανεώνω στα αγγλικά - refresh, renew, replenish, i renew, reaffirm, freshen
βλάβη στα αγγλικά - damage, failure, injury, harm, impairment
βλάκας στα αγγλικά - fool, moron, jackass, goof, goon, dimwit, ass, idiot, ...
βλέμμα στα αγγλικά - look, gaze, glance, eyes, eye
βλέπω στα αγγλικά - see, view, behold, look, i see, watch

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Βλάπτω στα αγγλικά - Λεξικό: ελληνικά » αγγλικά
Μεταφράσεις: mar, damage, harm, hurt, harm, injure, vitiate, harming