Επιμένω στα αγγλικά

Μετάφραση: επιμένω, Λεξικό: ελληνικά » αγγλικά

insist, linger
επιμένω στα αγγλικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

insist, insist on, persist, I insist, I would insist

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Συνώνυμα & Μεταφράσεις

insist
  • επιμένω

persist
  • επιμένω
  • εξακολουθώ

insist on
  • επιμένω

persevere
  • εγκαρτερώ
  • εμμένω
  • επιμένω

harp
  • παίζω άρπα
  • επιμένω

Σχετικές λέξεις

επιμένω λεξικό γλώσσας αγγλικά, επιμένω σ' έναν άλλο κόσμο, επιμένω κυριαζής στίχοι, επιμένω - χρήστος κυριαζής, επιμένω συνώνυμο, επιμένω ελληνικά, επιμένω στα αγγλικά

Μεταφράσεις

επιλογή στα αγγλικά - option, selection, choice, selecting, choice of
επιμέλεια στα αγγλικά - custody, diligence, assiduity, editing, edited
επιμήκης στα αγγλικά - oblong, elongate, linear, elongated, longitudinal
επιμήκυνση στα αγγλικά - elongation, extension, lengthening, prolongation, elongation of
ιδιότητα στα αγγλικά - property, capacity, quality, nature, status, attribute

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Επιμένω στα αγγλικά - Λεξικό: ελληνικά » αγγλικά
Μεταφράσεις: insist, linger, insist, insist on, persist, I insist, I would insist