Ενήλικος στα γερμανικά

Μετάφραση: ενήλικος, Λεξικό: ελληνικά » γερμανικά

erwachsene, erwachsen
ενήλικος στα γερμανικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

Erwachsene, Erwachsener, Erwachsenen, erwachsen

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

ενήλικος λεξικό γλώσσας γερμανικά, ενήλικος ορισμός, ενήλικος σημασια, ενήλικος ημιπληγικός bobath, ενήλικος ή ενήλικας, ενήλικος σκύλος, ενήλικος στα γερμανικά

Μεταφράσεις

ενέργεια στα γερμανικά - aktion, handlung, handeln, wirkung, klage, fortsetzend, vorgehen, verfahrend
ενήλικας στα γερμανικά - erwachsene, erwachsener, erwachsenen, erwachsen
ενίσχυση στα γερμανικά - verstärkung, verstärkungs, amplifikation, armierung, bewehrung, stahleinlage, erweiterung, ...
εναγής στα γερμανικά - kläger, klägerin, klägers, verfluchte, scheußlich, widerlich, schrecklich, verflucht, ...
ρητός στα γερμανικά - explizit, deutlich, explizite, ausdrückliche, expliziten, verständlich, ausdrücklich

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Ενήλικος στα γερμανικά - Λεξικό: ελληνικά » γερμανικά
Μεταφράσεις: erwachsene, erwachsen, Erwachsene, Erwachsener, Erwachsenen, erwachsen