Ενήλικος στα ιταλικά

Μετάφραση: ενήλικος, Λεξικό: ελληνικά » ιταλικά

adulto
ενήλικος στα ιταλικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

adulto, adulti, adulta, Adulto in età, degli adulti

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

ενήλικος λεξικό γλώσσας ιταλικά, ενήλικος ορισμός, ενήλικος σημασια, ενήλικος ημιπληγικός bobath, ενήλικος ή ενήλικας, ενήλικος σκύλος, ενήλικος στα ιταλικά

Μεταφράσεις

έκσταση στα ιταλικά - estasi, ecstasy, l'estasi, dell'estasi, l'ecstasy
ενέργεια στα ιταλικά - azione, azioni, un'azione, d'azione, dell'azione, procedimento
ενήλικας στα ιταλικά - adulto, adulti, adulta, adulto in età, degli adulti
ενίσχυση στα ιταλικά - amplificazione, di amplificazione, l'amplificazione, amplificazione del, ampliamento, ingrandimento, rinforzo
εναγής στα ιταλικά - attore, querelante, ricorrente, attrice, dell'attore, orribile, odioso, abominevole, ...

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Ενήλικος στα ιταλικά - Λεξικό: ελληνικά » ιταλικά
Μεταφράσεις: adulto, adulto, adulti, adulta, Adulto in età, degli adulti