Συμπεραίνομαι στα δανικά

Μετάφραση: συμπεραίνομαι, Λεξικό: ελληνικά » δανικά

formoder, antage, antager
συμπεραίνομαι στα δανικά

Άλλες γλώσσες

Μεταφράσεις

συμπατριώτης στα δανικά - landsmand, bonde, landsmanden, bonden
συμπερίληψη στα δανικά - inklusion, inddragelse, integration, optagelse, optagelsen
συμπεραίνω στα δανικά - konkludere, indgå, afslutte, konkluderer, slutte
συμπεριλαμβάνω στα δανικά - omfatter, inkluderer, omfatte, indbefatter, indeholde
υπάρχω στα δανικά - findes, eksisterer, eksistere, der findes, foreligger

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Συμπεραίνομαι στα δανικά - Λεξικό: ελληνικά » δανικά
Μεταφράσεις: formoder, antage, antager