Παραγωγικότητα στα κροατικά

Μετάφραση: παραγωγικότητα, Λεξικό: ελληνικά » κροατικά

doprinos, proizvodni, produktivni, koristan
παραγωγικότητα στα κροατικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

produktivnost, produktivnosti, proizvodnost, proizvodnosti, učinkovitost

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

παραγωγικότητα λεξικό γλώσσας κροατικά, παραγωγικότητα επιχειρησης, παραγωγικότητα και αμοιβή εργασίας, παραγωγικότητα στην εκπαίδευση, παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα εργασίας τυπος, παραγωγικότητα στα κροατικά

Μεταφράσεις

επιφώνημα στα κροατικά - usklik, uzvik, povik, exclamation, uskličnik
παραγωγή στα κροατικά - proizvodnja, izrada, proizvodnje, proizvodni, za proizvodnju, popuštati, popuštanje, predstraža
παραγωγικός στα κροατικά - produktivan, produktivni, produktivniji, produktivno, produktivnost, plodna, proizvodi
παραγωγός στα κροατικά - proizvođač, producent, proizvođača, producentica, proizvo, proizvodi
παραδέρνω στα κροατικά - list, iverak, koprcati, batrgati, batrgati se, iverak-obični

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Παραγωγικότητα στα κροατικά - Λεξικό: ελληνικά » κροατικά
Μεταφράσεις: doprinos, proizvodni, produktivni, koristan, produktivnost, produktivnosti, proizvodnost, proizvodnosti, učinkovitost