Συσσωρεύω στα σλοβενικά

Μετάφραση: συσσωρεύω, Λεξικό: ελληνικά » σλοβενικά

kupit
συσσωρεύω στα σλοβενικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

heap, kopice, kopica, kup, jalovišče

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

συσσωρεύω λεξικό γλώσσας σλοβενικά, συσσωρεύω συνώνυμα, συσσωρεύω στα αγγλικα, συσσωρεύω στα σλοβενικά

Μεταφράσεις

πάντα στα σλοβενικά - vse, je vse, marsikaj, stále, vedno, pomad, zmeraj
συσσωμάτωμα στα σλοβενικά - agregat, sestavljeni, skupna, agregata, skupni, nakupit
συσσωματώνω στα σλοβενικά - poosebljajo, utelešajo, uteleša, utelešati, izražali
συσσώρευση στα σλοβενικά - kopičenje, akumulacija, akumulacije, kopičenja, nabiranje
συστέλλομαι στα σλοβενικά - smežurati, zgrčiti, zgrčiti se

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Συσσωρεύω στα σλοβενικά - Λεξικό: ελληνικά » σλοβενικά
Μεταφράσεις: kupit, heap, kopice, kopica, kup, jalovišče