Биосфера на француски

Превод: биосфера, Речник: македонски » француски

Јазик од кој сакате да преведувате:
македонски
Јазик на кој сакате да преведувате:
француски
Преводи:
biosphère, la biosphère, de biosphère de, de la biosphère, de biosphère
Биосфера на француски
Поврзани зборови
Други јазици

Поврзани зборови: биосфера

биосфера вернадский, биосфера и человек, биосфера 2, биосфера это, биосфера земли, биосфера речник на јазици француски, биосфера на француски

Преводи

  • бикот на француски - taureau, flic, bulle, Bull, haussier, taureaux
  • биографија на француски - entrain, vitalité, existence, vie, jour, animation, biographie, ...
  • биохемија на француски - biochimie, la biochimie, Biochemistry, de biochimie, en biochimie
  • бисерот на француски - goutte, perle, perles, pearl, perle de, nacre
Зборови по случаен избор
Биосфера на француски - Речник: македонски » француски
Преводи: biosphère, la biosphère, de biosphère de, de la biosphère, de biosphère