Δήμευση στα αγγλικά

Μετάφραση: δήμευση, Λεξικό: ελληνικά » αγγλικά

confiscation
δήμευση στα αγγλικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

confiscation, forfeiture, confiscate, confiscating, seizure

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

δήμευση λεξικό γλώσσας αγγλικά, δήμευση περιουσιακών στοιχείων, δήμευση καταθέσεων, δήμευση ακινήτου, δήμευση περιουσιών για φοροδιαφυγή, δήμευση λεξικό, δήμευση στα αγγλικά

Μεταφράσεις

δήλωση στα αγγλικά - statement, declaration, declaration of, a declaration, a statement
δήμαρχος στα αγγλικά - mayor, mayor of, the mayor
δήμιος στα αγγλικά - executioner, hangman, headsman, an executioner
δήμος στα αγγλικά - township, municipality, borough, municipal, commune, council
εύκολα στα αγγλικά - easily, readily, easy, tries to, tries

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Δήμευση στα αγγλικά - Λεξικό: ελληνικά » αγγλικά
Μεταφράσεις: confiscation, confiscation, forfeiture, confiscate, confiscating, seizure