Οικισμός στα πολωνικά

Μετάφραση: οικισμός, Λεξικό: ελληνικά » πολωνικά

regulacja, kolonia, osiedle, załatwianie, rozrachunek, grodzisko, umowa, rozliczenie, osadnictwo, porozumienie, osiedlanie, rozstrzyganie, ustalenie, obrachunek, załatwienie, osada
οικισμός στα πολωνικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

osada, ugoda, osiedlenie, kolonia, porozumienie

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

οικισμός λεξικό γλώσσας πολωνικά, οικισμός χοιροκοιτίας, οικισμός in english, οικισμός γέννησης στα αγγλικά, οικισμός ουζιέλ, οικισμός προ του 1923, οικισμός στα πολωνικά

Μεταφράσεις

οικειότητα στα πολωνικά - intymność, zażyłość, bliskość, intymności, bliskości, śmiałość, poufałość, obznajomienie
οικιακός στα πολωνικά - gospodarstwo domowe, rodzina, domowy, gospodarstwa domowego, gospodarstw domowych, służąca, bytowy, domostwo, ...
οικιστής στα πολωνικά - osadnik, settler, osadniczy, kolonista, osadniczka, osiedleniec, ...
οικιστικός στα πολωνικά - mieszkaniowy, domy, domy i, mieszkalnych, mieszkalny, rezydencjonalny, ...
παρεκκλήσι στα πολωνικά - kaplica, chapel, kaplicy, kaplicę, kapliczka, przybytek, relikwiarz, ...

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Οικισμός στα πολωνικά - Λεξικό: ελληνικά » πολωνικά
Μεταφράσεις: regulacja, kolonia, osiedle, załatwianie, rozrachunek, grodzisko, umowa, rozliczenie, osadnictwo, porozumienie, osiedlanie, rozstrzyganie, ustalenie, obrachunek, załatwienie, osada, osada, ugoda, osiedlenie, kolonia, porozumienie