Компјутерот на италијански

Превод: компјутерот, Речник: македонски » италијански

calcolatore, computer
компјутерот на италијански

Дополнителни преводи: компјутерот

computer, del computer, calcolatore, di computer, computer di

Поврзани зборови

Други јазици

Поврзани зборови: компјутерот

компјутерот речник на јазици италијански, компјутерот денес, компјутерот мојот прозорец, компјутерот прозорец кон светот, компјутерот на италијански

Преводи

ген на италијански - gene, genica, del gene, geni, genetica, fattore, coefficiente, sensale
компасот на италијански - bussola, compasso, della bussola, compass, la bussola, perimetro, capire
компирот на италијански - patate, le patate, di patate, patata, patate da
комуникација на италијански - comunicazione, di comunicazione, la comunicazione, comunicazioni, della comunicazione
кондензатор на италијански - condensatore, condensatore di, condensatori, del condensatore, il condensatore

Зборови по случаен избор

Зборови по случаен избор (македонски/англиски)


Компјутерот на италијански - Речник: македонски » италијански
Преводи: calcolatore, computer, computer, del computer, calcolatore, di computer, computer di