Κατάλυμα στα αγγλικά

Μετάφραση: κατάλυμα, Λεξικό: ελληνικά » αγγλικά

lodging, accommodation
κατάλυμα στα αγγλικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

accommodation, lodging, Catering, lodgement, rental

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Συνώνυμα & Μεταφράσεις

accommodation
 • κατάλυμα
 • διευκόλυνση
 • στέγαση

lodging
 • κατάλυμα
 • οίκημα

lodge
 • οίκημα
 • κατάλυμα
 • σκήνωμα

quarter
 • συνοικία
 • τέταρτο
 • τριμηνία
 • στρατώνας
 • κατάλυμα
 • έλεος

quarters
 • κατάλυμα

Σχετικές λέξεις

κατάλυμα λεξικό γλώσσας αγγλικά, κατάλυμα συνώνυμα, κατάλυμα λεξικό, κατάλυμα σημασία, κατάλυμα ορισμόσ, κατάλυμα γαλλίασ ρόδοσ, κατάλυμα στα αγγλικά

Μεταφράσεις

κατάλογος στα αγγλικά - list, catalog, list of, directory, catalogue
κατάλοιπο στα αγγλικά - residue, residue was, residue is, residual, the residue, remainder
κατάλυση στα αγγλικά - catalysis, catalyze, catalyzing, ablation, abolition
κατάπληξη στα αγγλικά - consternation, astonishment, amazement, wonder, amazing, stupor
πιπέρι στα αγγλικά - pepper, peppercorns, pepper to taste, ground pepper

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Κατάλυμα στα αγγλικά - Λεξικό: ελληνικά » αγγλικά
Μεταφράσεις: lodging, accommodation, accommodation, lodging, Catering, lodgement, rental