Κατάλυμα στα σουηδικά

Μετάφραση: κατάλυμα, Λεξικό: ελληνικά » σουηδικά

bostad, logi, inställning, justering
κατάλυμα στα σουηδικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

boende, logi, boendealternativ, hotell

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

κατάλυμα λεξικό γλώσσας σουηδικά, κατάλυμα συνώνυμα, κατάλυμα λεξικό, κατάλυμα σημασία, κατάλυμα ορισμόσ, κατάλυμα γαλλίασ ρόδοσ, κατάλυμα στα σουηδικά

Μεταφράσεις

κατάλογος στα σουηδικά - lista, listan, förteckning, förteckningen, katalog
κατάλοιπο στα σουηδικά - återstod, rest, återstoden, resten, rester, behållning
κατάλυση στα σουηδικά - katalys, katalysen, catalysis, katalysatorer, avskaffande
κατάπληξη στα σουηδικά - bestörtning, förskräckelse, häpnad, förskräckelsen, bestörtn
κρότος στα σουηδικά - clack, klack, klaff, stöt

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Κατάλυμα στα σουηδικά - Λεξικό: ελληνικά » σουηδικά
Μεταφράσεις: bostad, logi, inställning, justering, boende, logi, boendealternativ, hotell