Κατάλυμα στα λετονικά

Μετάφραση: κατάλυμα, Λεξικό: ελληνικά » λετονικά

izmitināšanas, naktsmītnes, izmitināšanu, izmitināšana, apmešanās
κατάλυμα στα λετονικά

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

κατάλυμα λεξικό γλώσσας λετονικά, κατάλυμα συνώνυμα, κατάλυμα λεξικό, κατάλυμα σημασία, κατάλυμα ορισμόσ, κατάλυμα γαλλίασ ρόδοσ, κατάλυμα στα λετονικά

Μεταφράσεις

κατάλογος στα λετονικά - saraksts, sarakstu, sadaļā, sarakstā, katalogs
κατάλοιπο στα λετονικά - atlikums, atliekas, atliekvielu, atlikumu, pārpalikums
κατάλυση στα λετονικά - katalīze, katalīzes, katalīzi
κατάπληξη στα λετονικά - samulsums, apjukums, apjukumu, šoks
συνάφεια στα λετονικά - būtiskums, saistība, svarīgums, attiecas, attiecas uz

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Κατάλυμα στα λετονικά - Λεξικό: ελληνικά » λετονικά
Μεταφράσεις: izmitināšanas, naktsmītnes, izmitināšanu, izmitināšana, apmešanās