Κατάλυμα στα κροατικά

Μετάφραση: κατάλυμα, Λεξικό: ελληνικά » κροατικά

prebivalište, soba, ljubazan, pomirljiv, konačište, uslužan
κατάλυμα στα κροατικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

smještaj, smještaja, Smještaj u, smještaj za obitelj, smještaj za

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

κατάλυμα λεξικό γλώσσας κροατικά, κατάλυμα συνώνυμα, κατάλυμα λεξικό, κατάλυμα σημασία, κατάλυμα ορισμόσ, κατάλυμα γαλλίασ ρόδοσ, κατάλυμα στα κροατικά

Μεταφράσεις

κατάλογος στα κροατικά - popis, lista, listu, popisa, popisu, katalog, kataloškog, ...
κατάλοιπο στα κροατικά - ostatak, talog, ostatak se, ostatak je, remitenda, neprodana
κατάλυση στα κροατικά - kataliza, kataliziranje, katalizu, katalizacija, kataliza u, ukidanja, ukinut, ukinuća
κατάπληξη στα κροατικά - zapanjenost, zaprepaštenje, potištenost, preneraženost, ukočenost, omama, ošamućenost
πειστικός στα κροατικά - uvjerljiv, uvjerljivo, uvjerljiva, uvjerljivi, uvjerljiviji, odlučujući

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Κατάλυμα στα κροατικά - Λεξικό: ελληνικά » κροατικά
Μεταφράσεις: prebivalište, soba, ljubazan, pomirljiv, konačište, uslužan, smještaj, smještaja, Smještaj u, smještaj za obitelj, smještaj za