Κατάλυμα στα ρουμανικά

Μετάφραση: κατάλυμα, Λεξικό: ελληνικά » ρουμανικά

cazare
κατάλυμα στα ρουμανικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

cazare, de cazare, cazarea, cazării, cazare de

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

κατάλυμα λεξικό γλώσσας ρουμανικά, κατάλυμα συνώνυμα, κατάλυμα λεξικό, κατάλυμα σημασία, κατάλυμα ορισμόσ, κατάλυμα γαλλίασ ρόδοσ, κατάλυμα στα ρουμανικά

Μεταφράσεις

δυσφήμιση στα ρουμανικά - subevaluare, micșorare, calomnie
κατάλογος στα ρουμανικά - listă, lista, lista de, liste, lista des
κατάλοιπο στα ρουμανικά - reziduu, rest, reziduuri, reziduurilor, de reziduuri
κατάλυση στα ρουμανικά - cataliză, cataliza, catalizei, catalizatori, cataliză cu
κατάπληξη στα ρουμανικά - consternare, consternarea, consternation, consternat, consternare în, şoc

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Κατάλυμα στα ρουμανικά - Λεξικό: ελληνικά » ρουμανικά
Μεταφράσεις: cazare, cazare, de cazare, cazarea, cazării, cazare de