Μήκος στα λιθουανικά

Μετάφραση: μήκος, Λεξικό: ελληνικά » λιθουανικά

ilgis, trukmė
μήκος στα λιθουανικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

ilgis, trukmė, ilgio, ilgį, nuotolis

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

μήκος λεξικό γλώσσας λιθουανικά, μήκος κύκλου, μήκος κύματος, μήκος λεπτού εντέρου, μήκος τόξου, μήκος πρόσοψης κτίσματος (μ.) (29), μήκος στα λιθουανικά

Μεταφράσεις

θωριά στα λιθουανικά - marža, skirtumas, atsarga, riba, žvilgsnis, veidas
μέτωπο στα λιθουανικά - kakta, kaktos, pieres, kaktą, kaktą kietą
μέχρι στα λιθουανικά - į, su, kad, prie, kol, iki
μήλο στα λιθουανικά - obuolys, obuolių, apple
μήνας στα λιθουανικά - mėnuo, mėnesį, mėnesius, mėnesių, mėnesio

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Μήκος στα λιθουανικά - Λεξικό: ελληνικά » λιθουανικά
Μεταφράσεις: ilgis, trukmė, ilgis, trukmė, ilgio, ilgį, nuotolis