Случајот на француски

Превод: случајот, Речник: македонски » француски

Јазик од кој сакате да преведувате:
македонски
Јазик на кој сакате да преведувате:
француски
Преводи:
exemple, sollicitation, caisson, cause, boîte, chance, étui, écrin, coffre, pétition, douille, occurrence, boîtier, vitrine, cas, valise, affaire, espèce, le cas
Случајот на француски
Поврзани зборови
Други јазици

Поврзани зборови: случајот

случајот со борис трајковски, случајот ликвидација, случајот ровер, случајот сопот, случајот пајажина, случајот речник на јазици француски, случајот на француски

Преводи

  • слонот на француски - éléphant, éléphants, l'éléphant, elephant
  • слојот на француски - palier, poseur, enduit, plate-forme, gîte, couche, roulement, ...
  • смарагдот на француски - émeraude, Emerald, Emeraude, d'Emeraude, d'émeraude
  • смеса на француски - mixture, préparation, mélanger, amalgame, mélange, assortiment, de mélange, ...
Зборови по случаен избор
Случајот на француски - Речник: македонски » француски
Преводи: exemple, sollicitation, caisson, cause, boîte, chance, étui, écrin, coffre, pétition, douille, occurrence, boîtier, vitrine, cas, valise, affaire, espèce, le cas