Γενική στα σλοβακικά

Μετάφραση: γενική, Λεξικό: ελληνικά » σλοβακικά

všeobecný, všeobecnú, obyčajný, všeobecné, všeobecného
γενική στα σλοβακικά

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

γενική λεξικό γλώσσας σλοβακικά, γενική γραμματεία καταναλωτή, γενική γραμματεία ισότητας, γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων, γενική γραμματεία εμπορίου, γενική γραμματεία δια βίου μάθησης, γενική στα σλοβακικά

Μεταφράσεις

γενιά στα σλοβακικά - generácie, generácia, generáciu, výroba, pokolení
γενικά στα σλοβακικά - obvykle, zvyčajne, obyčajne, bežne, spravidla
γενικός στα σλοβακικά - všeobecný, všeobecnú, obyčajný, všeobecné, všeobecného, rámcový, hlavní, ...
γενικότητα στα σλοβακικά - všeobecnosť, univerzálnosť, univerzálnosti, univerzálnosť v, univerzálnemu
σχολιασμός στα σλοβακικά - komentár, komentárov, hosťa, komentáre

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Γενική στα σλοβακικά - Λεξικό: ελληνικά » σλοβακικά
Μεταφράσεις: všeobecný, všeobecnú, obyčajný, všeobecné, všeobecného